การฝึกการหายใจคืออะไร

มันถูกค้นพบในงานวิจัยมากมายว่าเกือบ 90% ของคนเราใช้ศักยภาพความจุในการหายใจเพียง 30% เท่านั้น และดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการจำกัดพฤติกรรมการหายใจรวมไปถึงบาดแผลทางกายและทางใจ เป็นสาเหตุให้เกิดการขัดขวางภายในร่างกายของเรา

การฝึกการหายใจคือการบำบัดรูปแบบหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้เข้าร่วมให้ฝึกปฏิบัติการหายใจอย่างถูกวิธีและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการหายใจอย่างถูกต้องซึ่งมีผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อสุขภาพ

ประโยชน์ของการบำบัดด้วยการฝึกการหายใจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจกล่าวว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะขจัดชีวพิษทั้งทางด้านกายภาพและด้านอารมณ์ออกไปได้ถึง 80% ด้วยการหายใจ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประโยชน์จากศักยภาพด้านนี้ได้เนื่องจากเราใช้ความจุของเนื้อที่ในปอดไปเพียงแค่ 30% เท่านั้น ในจุดนี้การฝึกการหายใจที่เราควรฝึกปฏิบัติอย่างเป็นประจำจะช่วยให้ปอดของเราทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

การหายใจและเทคนิคการหายใจอย่างถูกต้องได้ถูกพัฒนามาจากผลการวิจัยที่ศึกษาถึงความเป็นมาของการหายใจ เทคนิคเหล่านี้มีประโยชน์ที่สำคัญ อาทิ ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกด้านลบ ลดความเครียด และสั่งการให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างถูกต้อ ด้วยการฝึกการหายใจ คุณจะสามารถ;

  • ลดความเครียดและการสูญเสียสมาธิ
  • ขับสารพิษ
  • รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
  • บรรเทาอาการปวดศีรษะ
  • จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติ
  • ช่วยคุมรูปร่าง
  • ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้น
  • ความสงบภายในจิตใจเกิดความสมดุล