โปรแกรมเพื่อสุขภาพ

water fasting

โปรแกรมวอเทอร์ฟาสติ้ง (Water Fasting) หรือ การอดอาหารแบบดื่มแต่น้ำเปล่า

การอดอาหารด้วยน้ำ หรือที่เรียกว่าการล้างด้วยน้ำ เป็นรูปแบบการอดอาหารวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถดื่มได้แค่น้ำในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

Read More »

Recent Blog Posts