แม่เหล็กบำบัด

 

การบำบัดด้วยสนามแม่เหล็กเป็นวิธีที่ไม่รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายโดยมากใช้สำหรับภาวะต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง ภาวะเครียด ความผิดปกติของการนอนหลับ ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนหรือภาวะประจำเดือนหมด และอาการของภูมิคุ้มกันอ่อนแอ