การบำบัดด้วยออกซิเจน

 

ออกซิเจนหล่อเลี้ยงและฟื้นฟูเซลล์ทั้งหมดตลอดจนถึงการไหลเวียนโลหิตเมื่อคนเราหายใจเอาอากาศที่สะอาดเข้าไป ทว่ามลภาวะทางอากาศในเมืองใหญ่และไลฟ์สไตล์ที่อยู่กับที่เป็นสาเหตุให้เกิดการลดลงของระดับออกซิเจนในเลือด ในระดับจุลภาคสิ่งนี้จะนำไปสู่กระบวนการเผาผลาญที่ไม่ใช้ออกซิเจนอย่างเช่นเซลล์มะเร็ง อุปกรณ์พลังอากาศชนิดนี้จะสร้างความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศ (มีออกซิเจนมากถึง 90%) และให้ความชุ่มชื้น ให้ความรู้สึกของการสูดอากาศบริสุทธิ์บนป่าเขา ทางเราขอแนะนำให้คุณเข้ารับบริการนี้ในจำนวน 10 หรือ 20 ครั้งต่อเซต