Aydınlatma Metni

TheLifeCo.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

TheLifeCo.com web sitesi ziyaretçileri “kullanıcı” olarak anılacaktır. TheLifeCo.com sitesi Keyifli İşler Gıda Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş işletmesine aittir. Site üzerindeki her türlü içerik, görsel resimler, video gibi tüm materyaller Keyifli İşler’e aittir. Başka web sitesi veya mecralarda izinsiz kullanılması yasaktır.
Keyifli İşler ve kullanıcı arasındaki bu koşullar sözleşme niteliğindedir. Bu nedenle aşağıdaki genel hüküm ve koşulları dikkatli okumanızı rica ederiz.

1. GENEL
“TheLifeCo.com” web sitesine (“web sitesi” veya “site”) erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın ve Kullanım Koşulları’nda yer alan veya gönderme yapılan tüm hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Keyifli İşler, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir bildirime gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. TELİF HAKKI & MÜLKİYET
TheLifeCo.com web sitesi içeriğindeki tüm yayın hakları korunmuştur. Sitede yer alan görüntülerin, grafiklerin, ses efektlerinin, programların, yazılımların, metinlerin, videoların animasyonların ve sitede yer alan sair diğer ibarelerin yalnızca ekran üzerinde izlenmesi dışında saklanmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir. İnternet dahilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan marka ve ürün işaretleri, sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. Keyifli İşler markası, logosu ve Keyifli İşler tarafından sunulan hizmetler ile ilgili tüm haklar Keyifli İşler’e aittir. Bu ürünlere ilişkin bu web sitesinde yer alan resim, grafik, video ve metin vb. Keyifli İşler’in izni olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz. Keyifli İşler, bağlı şirketleri, iştirakleri ve/veya ortakları tarafından sağlanan içerikle, web sitesini çalıştırmaya ve yayınlamaya yarayan yazılımla, verinin web sitesinde derlenişiyle ve web sitesinin düzeni, dizilişi ve düzenlenişiyle ilgili telif hakları ve tüm diğer mülkiyet hakları ayrı ayrı ve tamamen Keyifli İşler’e aittir. Bu belgede, içerik ile ilgili açık bir biçimde tanınmayan tüm haklar saklıdır.Keyifli İşler adının kullanımı ve tescili münhasır olarak Keyifli İşler’e aittir. Keyifli İşler adını ya da buna benzer bir adı veya Keyifli İşler adının bir parçasını ya da Keyifli İşler şirketinin sahip olduğu bir tescilli ticari markayı kullanan bir şirket adı, yasal ad, ticari ad, alan adı veya diğer bir ad, gösterge ya da tanım kullanılamaz veya kayıt ettirilemez.

3. TİCARİ MARKALAR
Bu sitede Keyifli İşler ticari markaları, logoları ve Keyifli İşler hizmet markaları vardır. Aşağıda yer alan ve bununla sınırlı olmayan Keyifli İşler logoları ve ürün ve hizmet adları Keyifli İşler ticari markalarıdır ve grup şirketleri bünyesinde ki Keyifli İşler şirketine aittir.Keyifli İşler’in açık ve yazılı müsadesi olmaksızın bu site içeriğinin veya markalarının herhangi bir şekilde kopyalanması veya kullanılması yasaktır. Bununla ilgili Keyifli İşler her türlü kanuni takip, dava ve şikayet hakkı saklıdır.

4. TİPOGRAFİK HATALAR
Web sitesinde yayınlanan ve sunulan hizmetlere ilişikin bir hata oluşması durumunda, Keyifli İşler rezervasyon yapılmış yada hizmet verilmesi taahhüt edilmiş bir servisi sunmayı reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir.Keyifli İşler her durumda siparişin veya hizmetin bedeli tahsil edilmiş olsun veya olmasın herhangi bir tür rezervasyonu/siparişi  tamamen yada kısmen reddetme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

5. SÜRE & FESİH
Bu hüküm ve koşullar Web Sitesine giriş ve kullanım anında geçerlidir. Bu hüküm ve koşulların herhangi birisi, herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin Keyifli İşler tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, feshedebilir veya iptal edilebilir.

6. GİZLİLİK
Bu site, sizin hakkınızda kişisel bilgiler toplayabilir, bunları muhafaza edebilir, Keyifli İşler grubu bünyesindeki  diğer web sitelerinde bunları paylaşabilir. İdari Merciler, Mahkemeler, Kolluk Güçleri  ve benzeri yasal ve idari merci ve vasıtalar tarafından bu bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili makam ve merciler ile paylaşılabilir.

7. GÜVENLİK
İnternet üzerindeki bilgi alışverişleri güvenlik sorunları içerebileceğinden Keyifli İşler, web sitesi kullanımından, kullanıcının site içindeki iletişiminden, kişisel ve diğer bilgilerinin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerin ele geçirilmesine karşı teminat vermez, veremez.

8. SINIRLI SORUMLULUK
Keyifli İşler, web sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Keyifli İşler, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Keyifli İşler’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme, avukat ücreti ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından muaf tutulduğu kabul edilmektedir.Keyifli İşler, hiçbir şart altında web sitesini veya web sitenin hizmetlerini, işlevlerini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan, siteye erişiminizden veya erişememenizden ya da siteye ve sitede verilen hizmetlere, içeriklere veya materyallere ya da işlevlere güvenmenizden, hizmetlerin veya bilgilerin sağlanmasından ya da sağlanamamasından kaynaklanan kâr kayıplarından, telafi masraflarından, doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel, dolaylı veya cezai zararlardan ya da bu zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsun ya da olmasın kullanım, veri veya kâr kaybından kaynaklanan yükümlülüklerden ve her türlü yükümlülük teorisinden (ihmal dahil olmak üzere) sorumlu olmaz. TheLifeCo.com web sitesini veya içerikleri güncellemek gibi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

9. FERAGAT
TheLifeCo.com web sitesi içeriğinin veya siteyle bağlantılı olan hizmetlerin, içeriklerin veya materyallerin doğruluğu, güvenirliliği, kullanışlılığı hakkında herhangi bir taahhüt, garanti veya teminat vermez. Web sitesinin kullanımına dair tüm riskler kullanıcıya aittir. TheLifeCo.com web sitesinin veya sitede yer alan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya işlevlerin, sürekli ve kullanılabilir olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini ya da sitenin veya siteyi oluşturan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya sunucuların virüs veya diğer zararlı içerikler barındırmadığını veya doğru ya da tam olduklarını garanti etmez. Kullanıcı her türlü gerekli servisin, onarımın veya düzeltmenin tüm masraflarını peşinen kabul eder.
TheLifeCo.com web sitesinden veya site aracılığı ile satın alacağınız ürünlerden veya hizmetlerden memnun kalacağınızın garantisini hiçbir zaman vermez. Keyifli İşler, üçüncü şahıslara vermeniz talep edilebilecek hiçbir bilginin güvenliği hakkında (ödeme araçlarına dair bilgiler ve diğer kişisel bilgiler dahil olup bunlarla sınırlı değildir) hiçbir taahhüt veya garanti vermez. Kullanıcı, üçüncü şahıs içerikleriyle ilgilli yapılabilecek her türlü alacak talebinden işbu anlaşmayla feragat eder. Keyifli İşler, her zaman kullanıcıya hizmet vermeyi reddetme, hesapları feshetme, içerik çıkarma veya düzenleme ya da siparişleri iptal etme hakkına sahiptir. TheLifeCo.com web sitesinde yer alan iletişimin veya bilginin gizliliğini veya özelliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Kullanıcı, kullanımından kaynaklanan tüm hususlarla ilgili olarak taraf olabilecekleri her tür dava veya duruşmalarda (karşı davalar dahil)  yargılama haklarından gayrikabili rücu feragat eder.”

10. E-TİCARET
Sitemiz SSL, 3D tarafından şifre koruması altındadır. TheLifeCo.com web sitesinde değişik türde mal veya hizmet satın alma imkânı sunabilir. Kullanıcı, web sitesinde mal veya hizmet satın almak için sipariş verme /rezervasyon yapma /satın alma yapmak istediğinde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon numarası, kredi kartı bilgilerini, e-mail adresi ve adresi) bildirmesi gerekmektedir. TheLifeCo.com web sitesinde satışa sunulan mal veya hizmet listesindeki fiyatlardaki hatalar nedeniyle yanlış fiyat vermesi veya fiyat bilgilerini yanlış belirtilmesi hallerinde, Keyifli İşler her zaman için verilmesi taahhüt edilen hizmeti iptal etme, geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Web sitesinde belirtilen mal veya hizmetler rezervasyonlarla mevcut veya sınırlı olması halinde mezkur mal veya hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden Keyifli İşler tarafından değiştirilebilir, geri alınabilir veya iptal edilebilir. Kullanıcı bu konuda hiçbir hak ve alacak iddia ve talebinde bulunamaz.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
Burada yer alan kullanım koşulları Türk Hukukuna tabidir. Bu kullanım koşullarının geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere kullanım koşulları ya da web sitesi kullanımı ile ilgili ya da buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık Türk Yasalarına göre , Antalya mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK
Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, isyan, savaş, grev, iletişim ve teknik sorunlar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kabul edilecektir.

14. MUHTELİF
Keyifli İşler tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Keyifli İşler’in bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez. İş bu kullanım koşulları Keyifli İşler ile Kullanıcı arasında bir sözleşme hükmünde olup 14 maddeden oluşmaktadır. Her hakkı Keyifli İşler’e aittir.