THE LIFECO

WEB SAYFASI KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Keyifli İşler Turizm Gıda Sağlık İnşaat İç Ve Dış Tic. A.Ş., (“Şirket”) Şirketin sahibi olduğu “https://www.thelifeco.com/tr” adresli web sayfasında yer alan form ve alanlar kullanılarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup

 1. KAYIT VE REZERVASYON SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Şirketin https://www.thelifeco.com/tr adresli web sayfası üzerinden yapılan “Bodrum, Antalya veya Pukette bulunan tesislere” kayıt ve rezervasyon işlemleri iki şekilde yürütülmektedir. Bunlar;

1.1 TALEP HALİNDE ŞİRKET TARAFINDAN MÜŞTERİ İLE İLETİŞİME GEÇİLEREK YÜRÜTÜLEN KAYIT VE REZERVASYON FAALİYETİ

Web sayfası üzerinde yer alan “iletişim formu” ve “pop-up mesaj formunu” doldurarak tarafınızla iletişime geçilmesini talep etmeniz halinde Şirket, sizinle “telefon, sms, whatsapp business, SKYP-E veya e-posta” üzerinden iletişime geçerek aşağıda detayı yer alan kayıt ve rezervasyon faaliyeti kapsamında kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaktadır.

1.2 KAYIT VE REZERVASYON FAALİYETİNİN MÜŞTERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Web sayfası üzerinden kayıt ve rezervasyon işlemini kendiniz gerçekleştirmek istemeniz halinde, sistem sizi Şirketin dijital ortamda rezervasyon işlemleri için hizmet aldığı . Şirket, bunun akabinde tarafınız ile “telefon, sms, whatsapp business, SKYP-E veya e-posta” üzerinden iletişime geçerek, faaliyetin yürütülmesi kapsamında gerekli olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaktadır.

 1. KAYIT VE REZERVASYON FAALİYETİ

Şirket, kayıt ve rezervasyon faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı, T.C.K.N., pasaport bilgisi, doğum tarihi bilgisi, uyruk bilgisi ve cinsiyet dahil nüfus cüzdanı bilgileri,
 • Adres, e-posta adresi ve telefon numarası,
 • Banka hesap bilgisi, IBAN numarası,
 • Müşterinin tercih ettiği paket program bilgisi,
 • Sağlık bilgileri (Hastalık bilgileri, hamilelik bilgisi, kronik rahatsızlıklar, ameliyat bilgisi, kullanılan ilaçlar hakkında bilgi),
 • Boy, kilo bilgileri,
 • Konaklama tarihi, giriş-çıkış bilgisi, oda tercihi, transfer bilgisi,
 • İletişim formuna yazılan mesajda yer alan bilgiler ile görüşmeler esnasında alınan bilgiler.

Şirket, kayıt ve rezervasyon faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket ve grup şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedekleri ile Şirket iş ortaklarının sürece dahil olduğu kısımlarda bu kişilerin sunucularında tutulmaktadır.

Şirket, kayıt ve rezervasyon faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • Faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi,
 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Şirket, kayıt ve rezervasyon faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır;

 • Kişisel veriler, “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” ile “kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve birlikte çalışmakta olduğumuz iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri konumunda olan sağlık bilgisi, hastalık bilgileri, hamilelik bilgisi, kronik rahatsızlıklar, ameliyat bilgisi, kullanılan ilaçlara ilişkin bilgilerini ise vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak toplamaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin yurtdışında bulunan iş ortakları ile grup şirketlerine aktarılması ve bu kişiler tarafından işlenmesi açık rızanıza dayanarak gerçekleşmektedir.

Şirket, kayıt ve rezervasyon faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • Hissedarlar,
 • İlgili yerli ve yabancı grup şirketleri,
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar,
 • Tedarikçiler,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
 1. PAZARLAMA VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Şirket, pazarlama ve süreç yönetimi faaliyeti çerçevesinde yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler toplamaktadır.

Şirket, pazarlama ve süreç yönetimi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket ve grup şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedekleri ile Şirket iş ortaklarının sürece dahil olduğu kısımlarda bu kişilerin sunucularında tutulmaktadır.

Şirket, pazarlama ve süreç yönetimi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi,
 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

Şirket, pazarlama ve süreç yönetimi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” hukuki sebebine ve görüşme esnasında özel nitelikli kişisel veri paylaşılması durumunda bu verileri “açık rızaya” dayanarak toplamaktadır. Toplanan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin yurtdışında bulunan iş ortakları ile grup şirketlerine aktarılması ve bu kişiler tarafından işlenmesi “açık rızaya” dayanarak gerçekleşmektedir.

Şirket, pazarlama ve süreç yönetimi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda iş ortakları ve ilgili yerli ve yabancı grup şirketleri ile paylaşabilmektedir.

 

 1. SATIŞ VE SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ

Şirket, satış ve sözleşme düzenlenmesi faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı, T.C.K.N., pasaport bilgisi, doğum tarihi bilgisi, uyruk bilgisi ve cinsiyet dahil nüfus cüzdanı bilgileri, imza,
 • Adres, e-posta adresi ve telefon numarası.

Şirket, satış ve sözleşme düzenlenmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket ve grup şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedekleri ile Şirket iş ortaklarının sürece dahil olduğu kısımlarda bu kişilerin sunucularında tutulmaktadır.

Şirket, satış ve sözleşme düzenlenmesi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • Faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi,
 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Şirket, satış ve sözleşme düzenlenmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak toplamaktadır. Toplanan kişisel verilerin yurtdışında bulunan iş ortakları ile grup şirketlerine aktarılması ve bu kişiler tarafından işlenmesi açık rızanıza dayanarak gerçekleşmektedir.

Şirket, satış ve sözleşme düzenlenmesi faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • Çalışan,
 • Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri,
 • İlgili yerli ve yabancı grup şirketleri,
 • İş ortakları,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
 1. ÖN TAHSİLAT (FİZİKİ POS/SANAL POS/MAİL ORDER) VE FATURALAMA FAALİYETİ

Şirket, ön tahsilat ve faturalama faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı, T.C.K.N., pasaport bilgisi, doğum tarihi bilgisi, uyruk bilgisi ve cinsiyet dahil nüfus cüzdanı bilgileri,
 • Banka hesap bilgisi, IBAN numarası.

Şirket, ön tahsilat ve faturalama faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket ve grup şriket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedekleri ile Şirket iş ortaklarının sürece dahil olduğu kısımlarda bu kişilerin sunucularında tutulmaktadır.

Şirket, ön tahsilat ve faturalama faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • Faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi,
 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Şirket, ön tahsilat ve faturalama düzenlenmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” ve “kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak toplamaktadır. Toplanan kişisel verilerin yurtdışında bulunan iş ortakları ile grup şirketlerine aktarılması ve bu kişiler tarafından işlenmesi açık rızaya dayanarak gerçekleşmektedir.

Şirket, ön tahsilat ve faturalama faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • İlgili yerli ve yabancı grup şirketleri,
 • Tedarikçiler,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

 1. MİSAFİRLERE TRANSFER HİZMETİNİN SAĞLANMASI

Şirket, transfer hizmetinin sağlanması faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Ad, soyadı, T.C.K.N., pasaport bilgisi,
 • Adres, e-posta adresi ve telefon numarası,
 • Uçuş bilgileri (uçuş numarası, havayolu firması, geliş ve gidiş lokasyon bilgisi, uçuş tarihi ve saati),
 • Banka hesap bilgisi, IBAN numarası.

Şirket, transfer hizmetinin sağlanması faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta olup toplanan bu veriler Şirket ve grup şirket fiziki arşivlerinde, sunucularda ve yedekleri ile Şirket iş ortaklarının sürece dahil olduğu kısımlarda bu kişilerin sunucularında tutulmaktadır.

Şirket, transfer hizmetinin sağlanması faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi.

Şirket, transfer hizmetinin sağlanması düzenlenmesi faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması” ve “kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak toplamaktadır. Toplanan kişisel verilerin yurtdışında bulunan iş ortakları ile grup şirketlerine aktarılması ve bu kişiler tarafından işlenmesi açık rızaya dayanarak gerçekleşmektedir.

Şirket, transfer hizmetinin sağlanması faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • İlgili yerli ve yabancı grup şirketleri,
 • Tedarikçiler,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

 1. E-POSTA SUNUCUNUN KULLANILMASI

E-posta sunucu kullanılması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad, soyadı,
 • E-mail bilgileri.

E-posta sunucu kullanılması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler şirket ve grup şirket fiziki ortamında, e-mail ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

E-posta sunucu kullanılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İletişim faaliyetleri,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi.

E-posta sunucu kullanılması kapsamında toplanan kişisel veriler veri sorumlusunun meşru menfaatine dayanarak işlenmektedir. Ancak, bu verilerin yurtdışında bulunan iş ortakları ile grup şirketlerine aktarılması ise açık rızaya dayanarak gerçekleşmektedir.

E-posta sunucu kullanılması kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Diğer çalışanlar,
 • Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri,
 • İlgili yerli ve yabancı grup şirketleri,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
 1. DİJİTAL ORTAM SAKLAMA FAALİYETLERİ

Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Kişisel veriler,
 • Özel nitelikli kişisel veriler.

 

 

Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel ve dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik olan yöntemler ile toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler şirket ve grup şirketleri e-mail arşivlerinde, dosya saklama sunucusunda, doküman saklama sisteminde, ERP sistemi sunucu ve kullanıcı yedeklerinin alınması faaliyeti kapsamında tutulmaktadır.

 

Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Erişim yetkilerinin düzenlenmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Kanunen rıza alınması gereken bilgiler açısından “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 • Açık rıza alınmasına gerek olmayan kişisel veriler açısından “veri sorumlusunun meşru menfaati, kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 • Toplanan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler açık rızaya dayanarak yurtdışına aktarılmaktadır.

Dijital ortam saklama faaliyetleri kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Diğer çalışanlar,
 • Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri,
 • İlgili yerli ve yabancı grup şirketleri,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Maslak Mahallesi Ahi Evren Cad. Nazmi Akbacı Ticaret merkezi No: 245 Sarıyer ISTANBUL” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya …………………. e-mail adresine e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,