Menü

Ara
Close this search box.

Arama

Meridyenler: ‘Mikrokosmos’un Görünmez Damarları

Bir önceki blog yazımızda refleksolojiye genel bir bakış atıp, meridyenlere kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise meridyenler dünyasına biraz daha girip, meridyenlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler paylaşacağız. Refleksoloji uygulamalarında izleyeceğimiz yöntemlerin derinleştirilmesi, bedenimizle olan tanışıklığımıza yeni ve farklı bir soluk getirmesi açısından meridyenler oldukça önemli bir yere sahiptir.

İnsan bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleri açısından içinde yaşadığı evrenle paralellik gösterir, bir başka deyişle; insan, bir mikro kosmosdur. Tıpkı dünyada olduğu  gibi insan bedeninde de meridyenlerin var olduğu düşünülmektedir. Buna göre, vücudumuzdan on dört tane meridyen  geçmektedir. Bunlardan ikisi ana, -yönetici- meridyenlerdir; vücudun tam ortasından geçerek vücudu iki eşit parçaya ayırırlar ve diğer tüm meridyenlerin sorumluluğu ve idaresi “idare” ve “oluşum” diye adlandırılan bu iki meridyene aittir. Kalan oniki meridyenden altısı temel meridyenleri oluşturur ve geçtiği hat üzerindeki organların adını alır: karaciğer, dalak/pankreas, mide, safra kesesi, idrar torbası, böbrek meridyeni. Diğer altı meridyen ise akciğer, kalın bağırsak, ince bağırsak, kalp, perikart ve üçlü ısıtıcı (triple burner) meridyenleridir; bu meridyenler kollardan geçip doğrudan organlardan geçmedikleri için temel meridyenlerin uyarılması ile uyarılırlar. Ayrıca, meridyenler üzerinde toplam 360 tane akupunktur noktası bulunmaktadır.

Organların görevlerini yerine getirebilmeleri ve sağlıklı çalışabilmeleri için chi enerjisinin orantılı ve istikrarlı bir şekilde vücutta dolaşması gerekir. Vücuda dengeli dağılan bu enerji sağlığın temelini oluşturur. Enerji vücutta meridyenler boyunca akar ve organlara iletilir. Bir meridyendeki dengesizlikler, sapmalar veya tıkanmalar o meridyenin geçtiği organlara da dengesizlik diğer bir deyişle rahatsızlık getirir.

Her meridyenin chi enerjisini aldığı ve aktif olduğu belli saatler vardır. Bu saatler yirmi dört saatin ikişer saatlik dilimlere bölündüğü zaman aralıklarıdır. (Her meridyenin aktif olduğu saatlerde yapılan refleksoloji seansları oldukça faydalıdır.) Buna göre her meridyen kendi saatinde maksimum güce ulaşırken olası bir tıkanıklık veya aksama durumunda saati gelen meridyene bağlı organlar sinyal vermeye başlarlar. Bu sinyalleri tespit etmek ve anlamak açısından meridyenler ve bağlı oldukları organlar hakkında bilgi sahibi olmak bir avantajdır. Bir organın ve meridyeninin en ağır çalıştığı zaman dilimi ise en aktif olduğu saatin on iki saat sonraki karşıt zaman dilimidir.

Meridyenler yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru geçerler. Bazı meridyenler Yin’i* bazıları ise Yang’ı* temsil eder. Yin enerjisi topraktan gelir, yang ise güneşten. Meridyenler birbirleriyle sıkı bir ilişki ve iletişim içindedir. Her meridyenin bir eş meridyeni vardır. Bir meridyenin bitiş noktası diğer meridyenin başlangıç noktasına bağlıdır. Örneğin dalak meridyeninin  bitiş noktası kalp meridyeninin başlangıç noktasına denk gelir. Enerji akımı bir meridyenden diğerine geçer. Yani dolaylı yoldan bütün  meridyenler birbirine bağlıdır diyebiliriz. Buradan yola çıkarak birbirleriyle ilgisiz gibi görünen sağlık sorunlarının aslında birbiriyle ilişkisi olabileceğini bilerek çözüme yönelik daha köktenci, kapsayıcı ve sağduyulu adımlar atabiliriz.

Meridyenlerin özellikleri:

Akciğer Meridyeni: Yin’i temsil eder. Eşi bağırsak meridyenidir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 03:00-05:00dır. Havadaki Chi’nin vücuda dağılmasından sorumludur. Bu meridyendeki tıkanıklık astım, öksürük, dolu göğüs gibi sorunlara yol açar.

Kalın Bağırsak Meridyeni: Yang’ı temsil eder. Eş meridyeni akciğerdir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 05:00 – 07:00’dır. Görevi taşımak, dönüştürmek ve arındırmaktır. Dış dünya ile olan ilişkimizde kendimizi konumlama biçimimiz, kendimize verdiğimiz değer bu meridyenle ilişkilidir. Bu meridyendeki tıkanıklık mide ağrısı, kabızlık vb. sorunlar yol açabilir.

Mide Meridyeni: Yang’ı temsil eder. Eşi dalak/pankreas meridyenidir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 07:00 – 09:00’dır. Fiziksel ve ruhsal gıdayı hazmetmekte görevli olan mide hazımsızlık çektiği zaman bu hazımsızlığı diğer organlara da aktaracağı için son derece önemli bir organdır. Mide meridyenindeki tıkanıklık özellikle kadın cinsel organlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu meridyendeki dengesizlikler kendisini yorgunluk, zayıflık, akne, fıtık, kolik, apandisit, ağrılı regl, yumurtalık sorunu, göğüs kisti, bacak ve diz ağrısı gibi rahatsızlıklarla kendisini gösterir.

Dalak/Pankreas : Yin’i temsil eder. Mide meridyeniyle eştir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 09:00 – 10:00’dur. Uzak Doğu felsefesine göre dalak doğumdan sonra var olmanın temelindeki organlardan birisidir. Kan oluşumundan ve düzgün akışından sorumludur. Bu meridyendeki dengesizlik zayıf kaslara, renksiz ve kuru dudaklara, rahimde kist, kol altı lenflerinde şişme, bacak ve diz ağrısı, ödem, mantar gibi rahatsızlıklara yol açar.

İnce Bağırsak Meridyeni: Yangı temsil eder. Eşi kalp meridyenidir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 10:00 – 12:00’dir. Bu meridyendeki tıkanıklık kolun iç tarafı da ağrı, uyuşma, el küçük parmağında ağrı veya tutukluk veya beyaz leke, uykusuzluk, unutkanlık gibi sorunlara yol açabilir.

İdrar Torbası Meridyeni: Yangı temsil eder. Böbrek meridyeniyle eştir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 14:00 – 16:00dır. Böbreğe yaşamsal gücün depolanmasına yardımcıdır. İdrar torbası iyi çalışmazsa sistem toksinlerle zehirlenir. Bu meridyendeki tıkanıklık baş ağrısı, saç dökülmesi, omurilikte tutukluk, ense ve bel ağrısı, hemoroit, siyatik ağrı, zayıf ayak bileklerine sebep olur.

Böbrek Meridyeni : Yin’i temsil eder. İdrar meridyeniyle eştir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 16:00 – 18:00’dır. Chi enerjisinin depolandığı yerdir. Böbreğin iyi çalışmaması toksin birikimine ve kan dolaşımında aksaklıklara yol açar. Bu meridyendeki tıkanıklık yüksek tansiyon, akciğerlerde kist, mesane sorunları, kasıklarda egzama ve mantar, kısırlık, cinsel sorunlar, varis, şiş ayak bilekleri, ayak tabanlarında yanma, egzama ve mantara yol açabilir.

Perikart Meridyeni : Yin’i temsil eder. Üçlü ısıtıcı eş meridyenidir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 18:00 – 20:00’dir. Kalbin kalkanıdır, yorulmasını engeller. Tıkanıklık durumunda zayıflık, kol altında acı, şişkinlik, dirseklerde egzama, sıcak avuçlar, el orta parmağında egzama, siğil ve beyaz leke gibi durumlar görülebilir.

Üçlü Isıtıcı Meridyeni : Yangı temsil eder. Perikart meridyeniyle eştir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 20:00 – 22:00’dir. Bu meridyen hiçbir organa denk gelmediği halde bütün organlar bu meridyen tarafından korunur. Tıkanıklık durumunda gözün arkasında ve dış kenar bölümünde ağrı, kulak sorunları, omuz ağrısı, kollarda tutukluk, yüzük parmağında egzama, siğil ve beyaz leke gibi durumlara rastlanabilir.

Safra Kesesi Meridyeni: Yangı temsil eder. Eş meridyeni karaciğerdir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 22:00 – 24:00’dır. En uzun meridyendir, uzun bir yol kat ettiği için bu meridyendeki tıkanıklıklar bir çok soruna yol açabilir. şakaklarda ağrı, boyunda ağrı ve tutukluk, göz ve kulaklarda zayıflık, omuz ve kasık ağrısı, kalçada romatizma ağrısı, diz sorunları, ayak dördüncü parmağında nasır, astım ve zona bu meridyendeki tıkanıklığın habercisi olabilir. bu meridyen karar vermek ve yargılamak ile görevli olduğu için kızgınlık ve ani karalar chi enerjisinin bu organda gereğinden fazla olmasıyla ilişkilidir. Kararsızlık ise bu organdaki chi enerjisinin azlığına işarettir.

Karaciğer meridyeni: Yin’i temsil eder. Eş meridyeni safra kesesidir. Chi enerjisini en yoğun aldığı saatler 24:00 – 02:00. metabolizmanın en önemli organlarındandır. Chi enerjisini ve kanı vücutta her yere dağıtır ve iç organların hareketlerindeki dengeyi sağlar. hayata gösterilen ilgi ve ya ilgisizlik bu meridyendeki dengeyle sıkı bir ilişki içindedir. Karaciğer dalak, mide sorunları, cinsel organlarda egzama,  herpes, düşük sperm sayısı, iktidarsızlık, cinsel arzularda azalma, filibit, ayak başparmağında gut, mantar, varis, diz ağrısı, gibi durumlar karaciğer meridyeninde tıkanmalarla ilişkili olabilir.

İdare Meridyeni: Yangı temsil eder. Bütün yang meridyenlerini idare eder. Dengesizlik ve tıkanma durumunda bel kemiği ve sinir sistemi sorunları oluşur.

Oluşum Meridyeni: Yin’i temsil eder ve yin meridyenlerini yönetir. Döllenme anında, bir başka değişle hayatın başlangıç noktasında oluşur. Dengesizlik ve tıkanma durumunda konuşma sorunları ve kısırlık oluşur. Küçük bir not; bazı meridyenlerdeki tıkanıklıklar nasır, mantar, siğil vb. şekillerde ayağa yansıması gibi,  ayak anatomisiyle uyumsuz ayakkabı ve koşullarda ayaklardaki enerji kanallarında tıkanıklığa sebep olabilir.

*Yin ve yang iki karşıt güçtür; Yin dişi, negatif iken yang erkek ve pozitiftir; bir araya gelerek Chi’yi oluştururlar.

Sağlıklı Yaşam Merkezlerimiz