Menü

Ara
Close this search box.

Arama

Web Sayfası Rıza Metni

Web Sayfası Rıza Metni

Şirketinizin sahibi olduğu “https://www.thelifeco.com/tr” adresli web sayfasında yer alan form ve alanları doldurarak tarafınızla paylaşmış olduğum özel nitelikli kişisel veri konumunda olan “sağlık bilgilerim, hastalık bilgilerim, hamilelik bilgisi, kronik rahatsızlıklarım ve geçirmiş olduğum ameliyatlara ilişkin bilgi ile kullandığım ilaçlara ilişkin bilgilerimin” tarafınıza ait fiziksel arşivler ile dijital arşiv ve sunucularda ve bunlara ilişkin yedeklerde, e-posta ortamında saklanmasına, işlenmesine; tarafınız ile “kayıt ve rezervasyon faaliyeti, pazarlama süreç yönetimi faaliyeti, satış ve sözleşme düzenlenmesi faaliyeti, ön tahsilat ve faturalama faaliyeti, transfer hizmetinin sunulması faaliyeti, e-posta sunucu kullanımı faaliyeti, dijital ortam saklama faaliyeti ve yukarıda sayılan sağlık bilgilerim” çerçevesinde paylaşmış olduğum kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerimin yurtiçi ve yurtdışında bulunan arşiv ve sunucularda saklanmasına, yerli ve yabancı grup şirketleri, iş ortakları ile paylaşılmasına bu anlamda “https://www.thelifeco.com/tr” web sayfası üzerinden tarafıma sunulan “The LifeCo Web Sayfası Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni” kapsamında toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, aktarılmasına işbu rıza metninin yanında yer alan kutucuğa tıklayarak açıkça ve özgür irademle onay veriyorum.